Начало » Занимания » Забележителности в района » Природни забележителности
Вековните чинари, село Гърмен
Вековните чинари в с. Гърмен, наричани още Заградските чинари, са представители на най-редкия вид чинар в България: източен чинар (Platanus orientalis)- реликтов вид (от лат. relictus „изоставен“; организми, запазени от минали геологични епохи в ограничени места и съвсем слабо повлияни от измененията, настъпили на Земята).
Заградските чинари са единствените оцелели екземпляри от несъществуващата вече гъста гора в долината на Места. На достолепната възраст от около 600 г., с височина 24 м и с обиколка 10,46 м, те са поставени под закрила на Закона за защита на природата заради своята възраст, размери и красота.

Маршрут: Комплекс Therma Vitae – Марчево – Гърмен
Намират се вляво от пътя Марчево – Гоце Делчев и на 0,5 км от центъра на село Гърмен
Разстояние: 3,5 км
Време с автомобил: 3-4 мин
Link:http://www.garmen.bg/


Местност Синия вир, с. Ковачевица
В близост до с. Ковачевица, сред суровата красота на вековни борови гори и непристъпни на места скали, се намира една от най-впечатляващите природни забележителности в Западните Родопи – местността Синия вир. Тук югозападните склонове на рида Дъбраш са прорязани от дълбокото на места над 300 м ждрело на река Канина, а водите ѝ се спускат по стръмните склонове в спираща дъха каскада от бързеи и водопади, падайки с грохот в създадените от мощната им и извечна сила, дълбоки до 5 м скални вдлъбнатини. В тях, вече умиротворена, кристалночистата планинска вода, взела лазурносиния цвят на небето и наситенозеления – на боровите гори, добива онова изумруденосиньо сияние, заради което местността е наречена Синия вир.

Маршрут: Комплекс Therma Vitae – с. Марчево – с. Гърмен – с. Лещен – с. Горно Дряново – с. Ковачевица
За туристите има две табели, указващи пътя към мястото – едната е в центъра на село Ковачевица, а другата на около 4 км от него, в посока към Държавно горско стопанство „Беслет”.
Пешеходният маршрут преминава през невероятно красиви места, но преходът е труден и изисква добра подготовка и подходящо облекло. Ползването на опитен планински водач е задължително!
Линк: http://www.kovachevica.com/


Скален ритуален комплекс Кози камък, с. Ковачевица
Природната забележителност Кози камък е необикновено скално образувание с площ от около 300 кв.м, намиращо се в едноименната местност край с. Ковачевица. Геоморфоложкият феномен Кози камък е величествен скален масив с височина 30 м, чийто връх смътно наподобява фигура на козел и така предопределя наименованието, с което е известна местността.
Сам по себе си истинско чудо на природата, скалният масив интригува учени и туристи и с издълбаните в него – още в древността – 120 еднакви по форма и размери дупки, за които учените предполагат, че са свързани с митично-религиозните ритуали на древните траки и/или с представата им за устройството на Вселената.
В мегалитния комплекс могат да се различат антропоморфни фигури, четирите порти на тракийски храм, голям „казан“ на върха на скалите, както и мистериозен силует на Света Богородица.

Маршрут: Хотел Therma Vitae – с. Марчево – с. Лещен – с. Горно Дряново – с. Ковачевица
Скалното образувание се намира в местността Кози камък. От с.Ковачевица може да се стигне с кола до местността Беслет. Подминава се обширна поляна и се стига до разклон на пътя. Тук могат да се видят две табели, които указват посоката към вр.Беслет и Кози камък.
Линк: http://www.kovachevica.com/


Пещерата Ризова дупка, с.Ковачевица
Пещерата Ризова дупка се намира в местността Еремиева скала на левия склон над река Канина. Уникална е с това, че не е образувана от действието на течаща вода, а от разместване на тектонските плочи. Представлява карстова пропаст (дълбока и тясна цепнатина във варовикова скала), с дълбочина 10-12 м. В нея са изградени отвесни дървени стълби от двата отвора, съответно за спускане и изкачване, по които се стига до своеобразен коридор с дължина 15 м и ширина 2 м.

Линк: http://www.garmen.bg/


Каялийските скали, с. Ковачевица
Част от Рило-Западнородопския батолит (скални масиви, формирани от магма), Каялийските скали са защитени скални образувания със статут на природна забележителност от 1984 г. Разположени върху десния склон на Каяли дере, на 1600 м надморска височина, геоморфоложките формирования образуват внушителен ансамбъл от единични скали и скални венци, извисяващи се от 10 до над 70 м. Изваяни вследствие на естествената ерозия на батолита и обградени от вековна гора от бял бор и смърч, Каялийските скали са природен феномен с величествена и неподвластна на времето красота.

Маршрут: Комплекс Therma Vitae – Марчево (в селото има отбивка вляво за Лещен) – Лещен – Горно Дряново – Ковачевица
До Каялийските скали се стига с превозно средство по асфалтиран път от комплекс Therma Vitae, през архитектурен резерват с. Ковачевица до горско стопанство „Беслет” (около 16 км). По-нататък по горски път може да се продължи също с превозно средство към Мишова поляна, почти до горното течение на Каялийска река (около 4 км).
Най-добър период за посещение е от месец май до месец октомври.
Разстояние: 36,5 км
Време с автомобил: 50-60 мин
Links: http://mgu.bg/


Поддържан резерват Тъмната гора, с. Ковачевица
Разположен в Дъбрашкия дял на Западните Родопи, на 1400-1600 м надморска височина и с площ 30,2 ха, поддържан резерват Тъмната гора е най-ценната защитена природна територия в района.
През летните и есенни месеци може да се насладите на пешеходен тур из вековните смърчови и буково-смърчови гори и да се любувате на редки растителни видове със защитен статут, както и на редки животински видове, 92 от които са защитени по Закона за биологичното разнообразие.
В резервата може да видите редките растителни видове със световна консервационна значимост родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopea) и родопска горска майка (Lathrea rhodopea), както и приоритетните за опазване представители на фауната – черен щъркел (Coconia nigra), осояд (Pernis apivorus), лещарка (Tetrastes bonasia), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), алпийска розалия (Rosalia alpina) и мн. др.

Маршрут: Комплекс Therma Vitae – с. Марчево – с. Гърмен – с. Лещен – с. Ковачевица
Поддържан резерват Тъмната гора се намира в горното поречие на Канина в рида Дъбраш, на 16 км по асфалтов път североизточно от центъра на Ковачевица + 3 км по черен път източно от местността Беслет.
Разстояние: 36 км
Линк: http://www.garmen.bg/


Местност Попови ливади, общ. Гоце Делчев
Местността Попови ливади, известна също като Папаз чаир, е красива местност на около 20 км от гр. Гоце Делчев, разположена в седловината между Среден и Южен Пирин, на 1412 м надморска височина.
Според преданията, името на местността се свързва с бунтовническата дейност на родолюбив свещеник от времето на турското робство, укривал се тук от гоненията на потисниците. През 19 век в местността се заселват влашки овчари и създават малко селище, което просъществува до началото на 20 век. Днес за селището напомня Влашката черква, изцяло реставрирана и обновена през 2013 г.
Местността е туристическа атракция поради красивата си естествена среда, свеж въздух, кристалночисти ручеи и прекрасни условия за екотуризъм. Обширните слънчеви поляни и вековните иглолистни гори изобилстват от лековити билки, горски плодове и редки видове планински цветя. Заради тези благоприятни природни дадености, през 1967 г. районът е обявен за климатичен планински курорт.
От Попови ливади стартират няколко екопътеки – до местностите Млаки и Мура и до планинските върхове Ореляк и Свещник.

Маршрут: Комплекс Therma Vitae – с. Марчево – с. Гърмен – гр. Гоце Делчев – с. Добротино – местност Попови ливади
Разстояние: 30 км
Време с автомобил: 40 мин
Линк: http://www.papazchair.hit.bg/


Кременските езера
С общата си площ от 196 дка петте Кременски езера са най-голямата езерна група в Национален парк Пирин, който от 1983 г. е част от Списък за опазване на световното културно и природно наследство на UNESCO.
Езерата са разположени стъпаловидно в тесния, но ясно изразен Кременски циркус (от лат. circus „кръг“; кресловидна дълбока вдлъбнатина по високите части на планински склон), който е ограден от Кременския рид и от планинските върхове Джангал и Сиврия.
На надморска височина от около 2350 м, Кременските езера са природен феномен с покоряваща и неподвластна на времето въздействаща сила – един истински апотеоз на невероятната красота на българската природа.

Маршрут: Комплекс Therma Vitae – с. Огняново – с. Балдево – с. Господинци – с. Кремен – местност Харами Бунар
До местността Харами Бунар е възможно пътуването с кола. След нея се завива наляво за с. Брезница по черен път до местността Козарева чешма. На около 100 м след чешмата се завива надясно за местността Дългата поляна. Следва местността Изворите, като след нея са Кременските езера.
По пътя за езерата има много указателни табели, които подпомагат ориентирането.
Разстояние: 60 км
Линк: http://bulgariatravel.org/


Скален феномен Сватбата, с. Осеново, общ. Банско
В близост до старото землище на с. Осеново ще ви изненада необикновено творение на природата – скалната композиция Сватбата, която легендата свързва с проклятие от зла свекърва, вкаменило младоженците и техните гости в разгара на сватбения ден.
Скалните фигури са образувани в резултат на изветряне на варовика в скален масив с площ от 13,1 ха, който е обявен за защитена територия през 1976 г.
В живописното селце Осеново, разположено в изключително чиста природна среда, може да посетите и китния параклис „Успение на Пресвета Богородица“.

Маршрут:Комплекс Therma Vitae – с. Огняново – с. Балдево – с. Господинци – с. Места – с. Филипово – скален феномен Сватбата
Скалният феномен се пада отляво на пътя, след отбивката за с.Осеново и след с.Филипово.
Разстояние: 29 км
Време с автомобил: 30 мин
Линк: http://bulgariatravel.org/


Канинска екопътека
Екопътеката преминава от двете страни на р. Канина и включва 4 населени места: Ковачевица, Горно Дряново, Лещен и Скребатно.
Канинската екопътека е многовариантна, с възможност за избор на различни по трудност и продължителност преходи, всеки от които пленява с невероятно красиви природни места и гледки, забележително биоразнообразие и акцент върху конкретни обекти от природното и културното наследство.

Маршрут:  Екопътеката може да стартира от всяко едно от селата Ковачевица, Горно Дряново, Лещен и Скребатно
Време: от 2 до 10 часа
Линк: http://www.garmen.bg/


Therma Vitae © Запазени права